نفقه فرزند

نفقه فرزند در اصطلاح عامه همان خرجی فرزند می‌باشد که مصادیق فراوانی از جمله هزینه‌های خوراک، پوشاک، مسکن و سایر ملزومات مثل هزینه تحصیل و غیره می‌باشد. در اصطلاح حقوقی نفقه فرزند تقریبا مترادف اصطلاحی عامه باشد اولا و بالذات پرداخت نفقه فرزند وظیفه پدر می باشد و در صورت فوت یا عدم دسترسی به پدر، جد پدری موظف به پرداخت نفقه می باشد و درواقع قاعده الاقرب فالاقرب در پرداخت نفر حاکم می باشد. وظیفه پرداخت نفقه در شرع و قانون تعیین شده است و جنبه شرعی و قانونی دارد و مطابق نظر علمای حقوق خانواده تا زمان بی نیازی فرزند از دریافت نفقه می‌بایست اشخاص فوق الذکر نفقه فرزند را بپردازند. بنابراین رسیدن فرزند به سن بلوغ نمی تواند دلیلی بر اتمام وظیفه پرداخت نفقه باشد. چه بسیارند کسانی که به سن بلوغ رسیده اند لیکن همچنان در اصطلاح واجب النفقه می باشند. همچنین همیشه حق حضانت با وظیفه پرداخت نفقه مقارن نمی باشد و این امکان هست که فی المثل حضانت فرزند با مادر باشد ولی وظیفه ی پرداخت نفقه با پدرو یا جد پدری باشد. تفاوت مهمی که بین نفقه فرزند و نفقه زوجه (زن) وجود دارد این است که زن می تواند نفقه گذشته یا به اصطلاح معوقه خویش را از شوهر مطالبه نماید ولی فرزند نمی تواند نفقه گذشته را از پدر مطالبه نماید بلکه فقط نفقه آینده قابل مطالبه است. امروزه رویه قضایی بر این است که معمولاً طرح دعوای الزام به پرداخت نفقه فرزند علیه پدر و در صورت عدم دسترسی یا عدم توانایی پدر علیه جدپدری صورت می گیرد و با ارجاع این موضوع به کارشناس نفقه فرزند تعیین می‌گردد که مرجع قضایی بر مبنای نظریه کارشناس، خوانده دعوا را موظف به پرداخت نفقه ماهانه به مبلغ تعیینی کارشناس می نماید و چون حکم دادگاه در این مورد صادر شده است در صورت عدم پرداخت نفقه از سوی پدر پس از حکم دادگاه و ادعای اینکه نفقه ی پرداخت نشده برای گذشته است و دیگر قابل مطالبه نیست مسموع نمی‌باشد. تعیین راهبرد دقیق در طرح دعوای نفقه علیه پدر یا جد پدری در پیشبرد پرونده نفقه فرزند بسیار اهمیت دارد که صرفاً به دست یک وکیل خانواده که به عنوان وکیل دعاوی خانوادگی دارای تجربه و علم کافی برای اداره این امر می باشد قابل انجام است. بنابر این قبل از هرگونه اقدام در این خصوص از حضور وکیل دعاوی خانواده در دعوای خویش بهره‌مند شوید.

جهت مشاوره و طرح دعوای مطالبه نفقه فرزند با وکیل دعاوی خانواده کلیک نمایید

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *