طلاق به در خواست زوج

 

مرد میتواند در هر زمانی و در هر شرایطی اقدام به طلاق همسر خویش نماید لیکن مطابق قانون حمایت خانواده در این صورت مرد می باید تمام حقوق زوجه اعم از مهریه نفقه و اجرت المثل را بپردازد.همچنین در صورتی که دعوای طلاق از سوی مرد بدون دلیل طرح شده باشد دادگاه باید مرد را محکوم به تملیک نصف اموالی که پس از عقد ازدواج به دست آورده و در زمان طلاق موجود می باشد را به زن نماید. البته به نظر برخی از دادگاهها زن نمی تواند هم  مطالبه اجرت المثل نماید و هم مطالبه تملیک نصف اموال و  صرفاً حق درخواست یکی از این دو مورد را می تواند داشته باشد. 

در صورت درخواست طلاق از سوی مرد دادگاه موظفبه تعیین تکلیف حقوق مالی زن  اعم از مهریه نفقه و اجرت المثل در حکم طلاق می باشد. در این صورت مرد علاوه بر به دست آوردن حکم طلاق محکوم به پرداخت حقوق مالی فوق الذکر می گردد ، لیکن پس از آن اگر مرد توانایی پرداخت یکجای مبلغ محکومیت را نداشته باشد می تواند اقدام به تقدیم دادخواست اعسار و تقسیط مبلغ محکومیت بر مبنای توانایی مالی خویش نماید. در صورت اثبات اعسار نزد دادگاه رسیدگی کننده به موضوع ، دادگاه مبادرت به صدور حکم اعسار از پرداخت مبلغ محکومیت مینماید. در این صورت معمولاً دادگاهها مبلغی را به عنوان پیش پرداخت تعیین نموده و مابقی مبلغ را به شکل اقساط ماهیانه تعیین مینمایند که مرد مکلف است بر مبنای رای صادره،  مبلغ پیش پرداخت و اقساط ماهیانه را بپردازد.

تاکنون موردی مشاهده نشده است که دادگاه های خانواده در صورت مواجهه با دادخواست طلاق از سوی زوج اقدام به رد دعوای زوج نموده باشند معمولاً دادگاهها به محض مواجهه  با دادخواست طلاق زوج ، رسیدگی خویش را شروع نموده واقدامات را تا ز مان ختم رسیدگی ادامه می دهد.

لازم به ذکر است در دعوای طلاق از سوی زوج نیز به مانند سایر دعاوی مطروحه در دادگاه ها حضور وکیل دادگستری دارای مزایای بسیاری است از جمله اینکه وکیل می تواند جهت جلوگیری از تضییع حقوق طرفین اقدام نماید و یا در تسریع رسیدگی مساعدت لازم را انجام دهد و یا در صدور حکم شایسته ، کمک احوال دادگاه رسیدگی کننده به دعوا باشد. لذا توصیه می شود طرفین در دعوای طلاق بدون وکیل در دادگاه حاضر نشوند تا به سبب حضور وکیل اقدامات قانونی و شرعی لازم صورت گرفته و دعوا به شکل صحیح و مثمر ثمر خاتمه یابد.

جهت مشاوره و طرح دعوای طلاق به درخواست زوج با وکیل دعاوی خانواده کلیک نمایید

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *