سایر دعاوی حقوقی

علاوه بر دعاوی مطروحه در عناوین ذکرشده در صفحه اول سایت که برخی از آن ها در زمره دعاوی حقوقی می باشند مانند دعاوی ملکی ف دعاوی خانواده که به علت اهمیت  بیشتر جداگانه مطرح شده اند. دعاوی کثیر دیگری نیز وجود دارد که نیاز به مداقه و بررسی دارد. امروزه مراودات شهروندان با یکدیگر پدیدآور موضوعات حقوقی متنوعی است که تعیین ماهیت ان هاو حل مشکلات ایجاد شده حقوقی در پرتو قانون موضوعی است بسیار مهم که نیازمند متخصص حقوقی می باشد که با جستجوی قوانین مربوطه در خصوص موضوع اختلاف و یافتن راه حل مناسب، بهترین و به صرفه ترین طریق را پیشنهاد نموده و برمبنای آن، اقدام مناسب حقوقی را معمول نماید.

با توجه به کثرت سایر دعاوی حقوقیف برخی از دعاوی مذکور به اختصار توضیح داده می شود.

دعاوی مربوط به قراردادها

 • مطالبه وجه
 • ایفای تعهدات
 • فسخ قرارداد
 • اعلام بطلان قرارداد
 • تنفیذ و رد معامله فضولی
 • تبدیل تعهدات
 • اقاله
 • تسلیم مورد معامله
 • اعلام بطلان تقسیم
 • ابطال رای داوری
 • تعیین داور
 • تامین خواسته
 • دستور موقت
 • تهاتر

 

دعاوی مربوط به تعهدات غیر قراردادی

 • جبران خسارت
 • مسئولیت مدنی
 • غصب
 • اتلاف
 • تسبیب
 • اداره فضولی مال غیر
 • استیفا
 • حقوق مالکیت فکری

 

دعاوی امور حسبی

 • قیمومت
 • تعیین امین
 • امور مربوط به غایب مفقود الاثر
 • حجر
 • رشد
 • امور راجع به ترکه
 • انحصار وراثت
 • تحریر ترکه
 • تقسیم ترکه
 • وصیت

جهت مشاوره با وکیل متخصص دعاوی حقوقی کلیک نمایید

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *