دعاوی هنری

ایجاد اثر هنری و ادبی نیازمند صرف وقت و هزینه های فراوان مادی بوده و به علاوه این کار نیازمند تحصیل سال ها تخصص می باشد.

پدید آورنده اثر هنری دارای حقوقی است که به حقوق آثار ادبی و هنری معروف می باشد و مطابق قانون برای پدیدآورندگان این آثار برقرار شده است و در آن اختیاراتی برای صاحب اثر پیش بینی گردیده است.

به طور مثال حق تکثیر اثر و یا انعقاد قراردادهای بهره برداری از اثر بین پدید آورنده و سایر اشخاص مصادقی از این موضوع می باشد.

متاسفانه، به دلیل آنکه کشور ما در کنوانسیون ژنو مربوط به رعایت حقوق مولفین عضویتی ندارد، این تصور در بین عموم مردم وجود دارد که می توان از هر نوع اثر ادبی و هنری سوء استفاده نمود، این در حالی است که گذشته از وجه اخلاقی موضوع رعایت حقوق مولف، عدم عضویت ایران در این توافقنامه بین المللی موجب می گردد که عدم رعایت حقوق مولفین خارجی در ایران ضمانت اجرای خاصی نداشته باشد، ولیکن در مورد رعایت حقوق مولفین و صاحبان آثار هنری و فرهنگی، به موجب قانون رعایت حقوق مولفین و مصنفین الزاماتی وجود دارد.

اینکه چه آثاری مورد حمایت قانون می باشند و آیا صرف ایده، روش و نظریات و .. مورد حمایت قانون می باشد یا آنچه از این نظریات پدید می آید و همچنین اینکه آیا اثر اصیل مورد حمایت است یا اینکه کپی اثر هم مورد حمایت است ونیز حقوق پدیدآورنده شامل چه مواردی است و البته مدت حمایت و قابلیت انتقال به دیگری و حمایت از اثر در سایر کشور ها و حقوق مرتبط با اثر مانند حق نام و حمایت از نرم افزار های رایانه ای و حمایت دردنیای مجازی و اینترنت و … شامل تعریف حمایت از مولفین و مصنفین شده و همه و همه مورد ابتلای هنرمندان می باشد.

هنرمندان محترم به سبب اقتضائات شغلی که نیازمند عطوفت و آرامش و عدم گسست روانی می باشد، به تنهایی از حل این مشکلات ناتوان مانده اند وحوق ایشان در زمینه آثار هنری و ادبی مخدوش شده است.

احیای حقوق هنرمندان با توجه یه فنی و تخصصی و جدید بودن و همچنین وجود قوانین پراکنده و مبهم نیازمند وجود یک متخصص حقوقی بوده تا بتواند با تسلط بر قوانین و توان تفسیر قواعد و مقررات مبهم در صدد استیفای حقوق هنرمندان برآید.

گروه وکلای یسنا با بهره مندی از تخصص متخصصان این حوزه آمادگی رفع مشکلات هنرمندان را دارا می باشد

ضمنا جهت آشنایی بیش تر گوشه ای از مسائل مبتلابه و دعاوی مربوط به آن ارائه می گردد.

با کلیک بر روی هریک از گزینه های زیر مطالب و توضیحات مربوطه را ملاحظه بفرمایید.

انواع آثار مورد حمایت

از حیث موضوع    

آثار ادبی

آثار هنری

آثار رایانه‌ای

از حیث پدیدآورنده   

آثار با پدیدآورنده واحد

آثار با پدیدآورنده متعدد

شرایط حمایت از اثر

اصالت اثر

عدم اهمیت ویژگی های اثر

مدت حمایت از اثر

عناوین آثار

حقوق ناشی از مالکیت آثار ادبی و هنری

حقوق مولف

حقوق مادی و ویژگی های آن

حق نشر و تکثیر

حق نمایش

حق توزیع

حق تعقیب

حق بهره مندی از جایزه و پاداش

حق اقتباس، تلخیص، تبدیل و گردآوری

مستثنیات حقوق مادی     

حقوق معنوی و ویژگیهای آن    

حق انتساب یا سرپرستی

حق یکپارچگی یا حرمت اثر

حق افشای اثر

حق عدول یا اصلاح اثر

حقوق مجاور

اشخاص مورد حمایت   

هنرمندان مجری اثر و مجریان

تولیدکنندگان آوانگاشتها و فیلم ها

سازمان های پخش رادیویی

حقوق مورد حمایت   

حقوق مادی

حقوق معنوی

قرارداد های مرتبط با انتقال حقوق مادی

قرارداد انتقال

قرارداد لیسانس

ویژگی های قرارداد   

حق تعدیل قرارداد

اصل تفسیر محدود از حقوق انتقالی

تشریفات قرارداد

انواع قرارداد   

قرارداد انتشار

قرارداد نمایش

قرارداد تولید آثار صوتی تصویری

قرارداد سفارش

قرارداد های مرتبط با نرم افزار   

قرارداد امتیاز بهره برداری از نرم افزار

قرارداد تولید نرم افزارهای سفارشی

قرارداد توثیق حق بهره برداری از نرم افزار

حق مولف و حقوق مجاور در فضای الکترونیکی

حق مولف   

حقوق مادی

حقوق معنوی

حق مجاور   

حقوق مادی

حقوق معنوی

ضمانت اجرای کیفری جرایم ناظر بر نقض حقوق مادی

جرم نشر یا پخش یا عرضه اثر دیگری

جرم نشر و پخش و عرضه ترجمه دیگری

جرایم ناظر بر نقض حقوق معنوی

جرم به کار بردن نام و عنوان و نشان ویژه ای که معرف اثر است

جرم اقتباس غیرقانونی

جرم تغییر یا تحریف اثر ادبی-هنری

جرم نقض حق انتساب

جرم نقض حق حرمت

جرم نقض حق نشر

ضمانت اجرای کیفری در فضای الکترونیکی

ضمانت اجرای کیفری آثار رایانه‌ای

دعاوی حقوقی ناشی از نقض حقوق

دعوای مسئولیت قراردادی

دعوای مسئولیت مدنی

دعوای اجرت المثل