دعاوی ملکی

ملک دارای تعاریف زیادی است اما آنچه در میان عامه مردم از ملک به ذهن متبادر می شود، زمین و متعلقات آن می باشد.

البته اغلب اوقات منظور از ملک در نگاه مردم، زمینی است که در آن ساخت و ساز اعم از تجاری، مسکونی، صنعتی و .. صورت می گیرد. بر همین اساس، زمینی که موضوع ساختمان می باشد، دارای قواعد و مقررات حقوقی است که در روابط مردم حاکم می باشد که گهگاه تخلف از این مقررات و یا تفسیر آن ها موجب اختلافاتی بین مردم با یکدیگر و یا مردم با نهادهای عمومی می گردد. اختلافاتی که امکان دارد در خصوص عرصه ملک یا اعیانی آن و یا هر دو آن ها باشد. همچنین این دعاوی ممکن است از قرارداد و مشکلات آن سرچشمه بگیرد، دعاوی بین موجر و مستاجر نیز (که در نظام حقوقی کشور)  قوانین متعددی را داراست در زمره این دعاوی می باشد.

گروه وکلای یسنا که متخصصین ویژه ای در دعاوی ملکی دارد با بهره مندی از تخصص وکلای مجرب و کارآزموده در این زمینه می تواند پاسخگوی نیازهای حقوقی شهروندان به عنوان یک کلینیک تخصصی حقوقی باشد.

اهم دعاوی ملکی به شرح ذیل می باشد.

 

دعاوی موجر و مستاجر

دعاوی وقف

دعاوی راجع به معاملات املاک

مشارکت در ساخت

دعاوی تصرف

 • خلع ید
 • رفع تصرف
 • تصرف عدوانی
 • رفع ممانعت از حق
 • رفع مزاحمت

دعاوی راجع به املاک مشاع

 • دستور فروش
 • افراز ملک مشاع
 • تفکیک ملک مشاع
 • خلع ید مشاعی
 • حکم به فروش

دعاوی پیش فروش ساختمان

 • الزام به ایفای تعهدات قراردادی
 • الزام به تکمیل بنا
 • الزام به اخذ پایان کار
 • الزام به اخذ صورتمجلس تفکیکی
 • الزام به تحویل مبیع
 • مطالبه خسارت عدم انجام یا تاخیر در انجام تعهد
 • الزام به تنظیم سند رسمی
 • مسائل ناشی از شرط داوری در قرارداد
 • دعاوی کیفری مربوط به پیش فروش ساختمان

دعاوی مربوط به آپارتمان

 • مطالبه هزینه های تعمیر و نگهداری قسمت های مشاعی
 • مطالبه شارژ
 • بیمه آپارتمان
 • تخریب و نوسازی آپارتمان فرسوده