دعاوی ملکی

ملک دارای تعاریف زیادی است اما آنچه در میان عامه مردم از ملک به ذهن متبادر می شود، زمین و متعلقات آن می باشد.

البته اغلب اوقات منظور از ملک در نگاه مردم، زمینی است که در آن ساخت و ساز اعم از تجاری، مسکونی، صنعتی و .. صورت می گیرد. بر همین اساس، زمینی که موضوع ساختمان می باشد، دارای قواعد و مقررات حقوقی است که در روابط مردم حاکم می باشد که گهگاه تخلف از این مقررات و یا تفسیر آن ها موجب اختلافاتی بین مردم با یکدیگر و یا مردم با نهادهای عمومی می گردد. اختلافاتی که امکان دارد در خصوص عرصه ملک یا اعیانی آن و یا هر دو آن ها باشد. همچنین این دعاوی ممکن است از قرارداد و مشکلات آن سرچشمه بگیرد، دعاوی بین موجر و مستاجر نیز (که در نظام حقوقی کشور)  قوانین متعددی را داراست در زمره این دعاوی می باشد.

گروه وکلای یسنا که متخصصین ویژه ای در دعاوی ملکی دارد با بهره مندی از تخصص وکلای مجرب و کارآزموده در این زمینه می تواند پاسخگوی نیازهای حقوقی شهروندان به عنوان یک کلینیک تخصصی حقوقی باشد.

اهم دعاوی ملکی به شرح ذیل می باشد.
دعاوی موجر و مستاجر

دعاوی وقف

دعاوی راجع به معاملات املاک

مصادره املاک

مشارکت در ساخت

دعاوی تصرف

دعاوی راجع به املاک مشاع

  • دستور فروش
  • افراز ملک مشاع
  • تفکیک ملک مشاع
  • خلع ید مشاعی
  • حکم به فروش

دعاوی پیش فروش ساختمان

دعاوی مربوط به آپارتمان

  • مطالبه هزینه های تعمیر و نگهداری قسمت های مشاعی
  • مطالبه شارژ
  • بیمه آپارتمان
  • تخریب و نوسازی آپارتمان فرسوده

جهت مشاوره با وکیل متخصص دعاوی ملکی  کلیک نمایید