وکیل خانواده

وکیل خانواده

در کشور ما در شغل وکالت دسته بندی و گرایش تخصصی خاصی وجود ندارد که به عنوان مثال یک وکیل خانواده را صرفاً متخصص در امر دعاوی خانوادگی و دادگاه خانواده بدانیم ولی عموماً وکلا پس از گذشت چندین سال سابقه کاری و حرفه‌ای خود، با توجه به علاقه و رشته تحصیلی و یا تجربه کسب شده در نوع خاصی از دعاوی مثلاً دعاوی ملکی حقوقی بانکی شهرداری و یا دعاوی کیفری یا غیره تخصص می‌روند و سعی می‌کنند که تا حد ممکن در آن زمینه خاص فعالیت کنند.

بنابراین یک وکیل خانواده به سبب سال ها فعالیت و وکالت در این قبیل پرونده ها به تجربه کافی در این زمینه دست یافته است و همین تجربه و نیز تسلط کافی بر قوانین و مقررات این بخش می‌تواند موجب پیروزی یک وکیل خانواده در پرونده‌های اخذ شده گردد.

در این مبحث سعی می شود با بیان ساده به برخی از دعاوی خانوادگی اشاره و توضیح مختصری در آن داده شود.

وکیل خانواده

وکیل خانواده – دعاوی طلاق

دادخواست طلاق یکی از دعاوی مبتلی به در بین دعاوی خانواده می باشد که امکان طرح آن از سوی زوج و زوجه ونیز با توافق هر دو وجود دارد با توجه به الزام قانونی به ارائه گواهی عدم امکان سازش به دفاتر رسمی ثبت طلاق هیچ راهی برای گریز از این دعوای حقوقی وجود ندارد، یعنی در صورتی که زوجین با یکی از آنها قصد متارکه داشته باشد باید برای گرفتن رای دادگاه مبنی بر حکم طلاق و یا گواهی عدم امکان سازش به دادگاه مراجعه نمایید و پس از طی تشریفات دادگاه و صدور رای قطعی حکم طلاق با در دست داشتن رای مذکور و گواهی قطعیت آن به دفتر طلاق مراجعه نماید و بدون آن امکان ثبت وجود ندارد.

وکیل خانواده به سبب تجربه بالا و اشراف حقوقی کافی بر قوانین و مقررات این حوزه می تواند در به دست آوردن رای مورد نیاز کارگشا باشد، چرا که به سبب تشریفات طولانی و قواعد حقوقی متنوع در این بخش امکان سردرگمی مراجعین در محاکم وجود دارد.

همچنین به سبب طولانی بودن و زمان ‌بر بودن پروسه دادگاه وعدم اطلاع کافی از قوانین گاهاٌ منجر به از دست دادن زمان و عدم حصول نتیجه مطلوب می گردد.

سایر دعاوی خانواده به سه دسته کلی تقسیم می گردد:

دعاوی قابل طرح از سوی زوجه:

مهریه:

مهریه به عنوان یک حق مالی برای زن، دارای سابقه تاریخی طولانی است و حتی در قانون حمورابی (قوانین کهنی که به دستور شاه حمورابی نوشته شد)نیز به آن اشاره شده است و مهرالسنه را به عنوان الگو برای مردم تعیین نموده است ولیکن توافق در این خصوص را آزاد گذاشته است و طرفین عقد ازدواج می توانند در زمان عقد در خصوص نوع و میزان مالی که به عنوان مهریه تعیین می شود توافق نمایند.

مهرالسنه سابقا به صورت وجه نقد تعیین می شد ولی در سال‌های اخیر سکه طلا جایگزین آن شده و عرف غالب شهرهای کشور گردیده است و طرفین صرفاً تعداد آن را تعیین می نمایند.

انواع مهریه-قسمت های مختلف مهریه:

1_مهرالمسمی: که همان مهریه معمول است که طرفین اقدام به تعیین آن نمودند و در نوع و میزان آن توافق نمودند.

۲_مهرالمثل: در صورتی که به هر علتی مهریه در زمان عقد تعیین نشده باشد و صیغه شرعی ازدواج بدون تعیین مهریه صورت گرفته باشد برای زن مهرالمثل تعیین می شود و مبنای تعیین آن نیز وضعیت خانوادگی زن می باشد.

3_مهرالمتعه: این نوع از مهر نیز در صورتی تعیین می شود که در زمان عقد مهریه تعیین شده باشد و شوهر نیز قبل از رابطه با همسر خود وی را طلاق دهد در این حالت مبنای تعیین میزان مهر بر خلاف مهرالمثل، وضعیت دارایی زوج است در حالی که در مهرالمثل ملاک،صفات وضعیت خانوادگی زن می باشد.

مراجع صالح رسیدگی به دعاوی مهریه:

1_مراجع قضایی: در صورتی که زوجه قصد مطالبه مهریه خویش را داشته باشد می‌تواند به دادگاهی که در محل زندگی خود واقع است مراجعه نماید و دادخواست خود را مبنی بر مطالبه مهریه به دادگاه خانواده ارائه نماید.

با توجه به اینکه دعوای مطالبه مهریه یک دعوای مالی است می بایست هزینه دادرسی به میزان 3.5 درصد بهای خواسته را در زمان تقدیم دادخواست پرداخت نماید و در صورتی که قادر به پرداخت آن نباشد باید دادخواست خود را به همراه اعسار از هزینه دادرسی مطرح کند و دادگاه های خانواده می‌توانند بدون تشکیل جلسه رسیدگی در خصوص اعسار خواهان از پرداخت هزینه دادرسی تصمیم گیری نمایند و سپس به ماهیت دعوای اصلی رسیدگی نمایند.

بنابراین دادگاه صالح برای رسیدگی به این دعوای حقوقی دادگاه محل اقامت زوجه است و این امر بر خلاف سایر دعاوی حقوقی است که در آن‌ها دادگاه محل اقامت خوانده صالح به رسیدگی است.

2_مراجع ثبتی: با توجه به اینکه سند ازدواج یک سند رسمی است بنابراین خواهان می‌توانند اجرای مفاد آن را از دایره اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مطالبه نماید و برای انجام آن لازم است که زوجه یا وکیل دادگستری وی به دفترخانه ازدواج که عقد در آنجا ثبت رسمی شده مراجعه نماید و تقاضای صدور اجراییه و ابلاغ آن به زوج را به نماید.

پس از صدور اجرائیه، زوجه به اداره اجرای اسناد رسمی مراجعه و تقاضای مطالبه وجه آن را می نماید.

اداره ثبت یک نسخه از اجرایی را به بدهکار (زوج) ابلاغ می نماید و زوج باید ظرف مهلت مقرر آن را اجرا نماید و پس از انقضای مهلت مذکور پرونده اجرایی تشکیل و به درخواست زوجه اموال و دارایی های زوج توقیف سپس کارشناسی و مزایده می گردد و طلب بستانکار از محل آن پرداخت می گردد.

پیشنهاد می شود در صورتی که اطلاعات لازم برای مطالبه مهریه را ندارید مقاله مطالبه مهریه را بخوانید

وکیل خانوادگی در مهریه ،حضانت فرزند،تنصیف دارایی،

وکیل خانواده-دعاوی نفقه:

نفقه به معنای هزینه های روزمره زندگی است و درعقد نکاح دائم پرداخت این هزینه‌ها از وظایف شوهر است.

در خصوص اینکه نفقه چه هزینه هایی را شامل می گردد در ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی اشاره می دارد، همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، غذا، البسه، اثاث البیت و هزینه های درمانی و بهداشتی و غیره و در خصوص کیفیت آن تامین این نیازها می بایست متناسب با وضعیت اجتماعی و خانوادگی زوجه باشد و اصطلاحاٌ می‌گویند در شاَن زوجه باشد.

بنابراین نوع و میزان نفقه تا حد زیادی بستگی به طبقه اجتماعی و فرهنگی زوجه دارد که با بررسی کارشناسی میزان آن تعیین می شود.

به محض جاری شدن صیغه شرعی عقد نکاح زوج می بایست نفقه زوجه را پرداخت نماید و تنها در صورتی که زن بدون عذر شرعی از ادای وظایف زوجیت امتناع کند و این امر به تایید دادگاه برسد، از دریافت نفقه محروم می‌شود و در این حالت اصطلاحاً زن را ناشزه می نامند.

اما در شرایطی زن میتواند از تمکین خودداری کند و نفقه خود را نیز دریافت نماید یکی از موارد آن زمانی است که زن پس از عقد از حق حسبی خود نسبت به مهریه استفاده می نماید، در این حالت تا زمانی مهریه پرداخت نشود زن میتواند از تمکین امتناع نماید و با این وجود نفقه خود را دریافت کند.

در موارد دیگری نیز مستند به ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی در صورتی که بودن زن با شوهر در منزل مشترک خوف ضرر جانی و مالی یا شرافتی برای زن داشته باشد زن میتواند از دادگاه درخواست تعیین مسکن جداگانه به نماید و در این فرض نیز پرداخت نفقه قطع نخواهد شد.جهت پیدا کردن راه های .کاربردی در خصوص نفقه مقاله مطالبه نفقه زوجه را مطالعه کنید

ولیکن در صورتی که به هر علتی زوج از پرداخت نفقه امتناع کند زن میتواند با مراجعه به دادگاه خانواده محل اقامت خویش دادخواست مطالبه نفقه را ارائه کند این دادخواست پس از ارجاع به یکی از شعب دادگاه خانواده و یا شورای حل اختلاف خانواده مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و در صورت صحت ادعای زوجه قرار کارشناسی جهت تعیین میزان نفقه صادر می کند.

در صورتی که پس از صدور رای به پرداخت نفقه ،زوج از پرداخت آن امتناع نماید و اجرای آن نیز ممکن نباشد، مطابق ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی زوجه حق دارد تقاضای صدور حکم طلاق نماید.

اجرت المثل:

یکی از دعاوی مالی خانواده که زوجه اختیار طرح آن را دارد مطالبه اجرت المثل اعمالی است که زن در زمان زوجیت به دستور زوج و بدون قصد تبرع (رایگان)انجام داده است.

در توضیح آن باید گفت زن می‌تواند اجرت اعمالی از قبیل آشپزی،خانه داری،بچه داری و غیره را که در دوران زوجیت انجام داده است مطالبه کند و در صورت طرح این دعوا دادگاه خانواده، با ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری و بررسی اعمالی که زن در دوره زندگی مشترک انجام داده است اجرت آن را تعیین می نماید.

البته در رویه قضایی بر خلاف نقص تبصره ماده ۳۳۶ قانون مدنی زن نیاز به اثبات عدم تبرع ندارد و اصل بر عدم تبرع است بنابراین اثبات این مسئله که زن این اقدامات را به رایگان انجام داده برعهده زوج می باشد و در صورت اثبات آن محکوم به پرداخت اجرت المثل نمی گردد که البته امری بسیار دشوار و در اغلب موارد غیر ممکن است.برای پیدا کردن راه های کاریردی در خصوص اجرت المثل مقاله مطالبه اجرت المثل را مطالعه کنید

(تنصیف دارایی(نصف کردن:

تنصیف به معنای نصف کردن و تقسیم کردن به طور مساوی است و این تأسیس حقوقی از حقوق غربی گرفته شده است و به معنای تقسیم شدن دارایی‌های زوج که پس از عقد به دست آمده است می باشد.

البته این خواسته در صورتی قابل مطالبه است که بند الف سند ازدواج را در زمان تنظیم سند رسمی ازدواج زوج امضا نموده باشد و در غیر این صورت قابل مطالبه نمی باشد.

اما در فرضی که این شرط ضمن عقد مورد پذیرش زوج واقع شده باشد، زن میتواند در زمان طلاق از سوی زوج از دادگاه تقاضا کند که زوج نیمی از اموالی را که پس از ازدواج و در طول زندگی مشترک به دست آورده است را به زوجه منتقل نماید و دادگاه نیز پس از ملاحظه سند ازدواج و بررسی اسناد خواهان و اموال زوج و تاریخ تملک آنها حکم تقسیم آن بین زوجین صادر می کند.

 تنصیف دارایی، دارای شرایط خاصی می باشد یشنهاد می شود برای یافتن راهکار مقاله

شرایط نصف کردن دارایی را مطالعه کنید.

دعاوی قابل طرح از سوی زوج:

تمکین:

تمکین یکی از دعاوی اصلی و مختص زوج است که معمولاً در اختلافات بین زوجین طرح می‌گردد و این خواسته گویای این مطلب است که زن بدون داشتن عذر شرعی و قانونی از انجام تکالیف خود(تمکین عام وخاص) امتناع می ورزد و یا منزل مشترک را ترک نموده و حاضر به بازگشت نیست.

در این فرض زوج با مراجعه به دادگاه خانواده محل اقامت زوجه دعوای مذکور را مطرح می نماید.

دادگاه با تعیین جلسه رسیدگی و دعوت از طرفین ابتدا با احراز زوجیت و ملاحظه سند ازدواج یا رونوشت آن نسبت به تحقیق در خصوص منزل مشترک و اثاث البیت اقدام می نماید و در صورتی که تمام شرایط و مقدمات تمکین فراهم باشد از زوجه در خصوص علت ترک زندگی مشترک و یا عدم تمکین تحقیق می نماید.

در صورتی که منزل مشترک و سایر مقدمات تمکین فراهم باشد و زوجه نیزعذر موجهی برای عدم تمکین نداشته باشد اقدام به صدور حکم به عدم تمکین می نماید.جهت سردرگم نشدن در دادگاه ،پیشنهاد می شود مقاله اثبات عدم تمکین را مطالعه کنید.

از آثار این دعوای حقوقی می توان به از بین رفتن استحقاق زوجه بر نفقه و نیز حق ازدواج مجدد برای زوج اشاره کرد به همین دلیل این دعوای حقوقی از اهمیت بسزایی برخوردار است.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *