خلع ید

خلع ید به معنای رفع کردن تصرفات غیرقانونی و من غیر حق شخصی است بدون قرارداد و اذن مالک در ملک او متصرف است و این تصرفات مسبوق به هیچ مجوز قانونی نبوده است بنابراین چنانچه ملکی اعم از خانه ، آپارتمان و … که دارای سند رسمی است در دست شخصی غیر از مالک رسمی آن باشد برای تخلیه ملک می توان دعوای خلع ید را در دادگاه مطرح نمود . همچنین چنانچه مالکیت ملک به صورت مشاع بوده و برخی از مالکین ملک مشاعی را در تصرف خود داشته باشند سایر مالکین می تواند دادخواست خلع ید مشاعی را علیه متصرفین مطرح نمایند . دادگاه صالح در خصوص رسیدگی به دعوای خلع ید ، مانند سایر دعاویی که موضوع آن مال غیر منقول است ، دادگاه محل وقوع ملک در حوزه آن می باشد و در این دعوا خواهان باید تمام متصرفین را خوانده قرار دهد و دادگاه پس از طی تشریفات مقرر قانونی و تعیین وقت رسیدگی و استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک محل و احراز مالکیت رسمی خواهان بر ملک متنازع فیه ، اقدام به صدور حکم به خلع ید می نماید این رای پس از قطعیت و صدور اجراییه توسط واحد اجرای احکام مدنی دادگاه و به وسیله ضابطین قضایی اجرا شده و ملک تخلیه و تحویل مالک می گردد .

شرایط لازم برای طرح دعوای خلع ید

برای اینکه خواهان بتواند این دعوای حقوقی را مطرح نماید  بایستی چهار شرط را دارا باشد : نخست اینکه خواهان دعوای خلع ید باید مالک رسمی ملک متنازع فیه باشد یعنی ملک در اداره ثبت اسناد و دفتر املاک به نام خواهان ثبت گردیده باشد ، در صورتی که خواهان دارای سند رسمی نبوده و یا دارای مبایعه نامه عادی باشد نمیتواند این دعوا را مطرح نماید و بایستی برای تخلیه ملک از عناوین دیگر حقوقی مانند تحویل ملک و … استفاده نماید.

برای رزرو وقت مشاوره با وکیل امور ملکی کلیک کنید

شرط دوم برای طرح این دعوا ، غیر منقول بودن مال مورد تصرف است ، دعوای خلع ید از دعاوی اختصاصی اموال غیر منقول است و در خصوص اموال منقول در صورتی که در تصرف غیر قانونی شخص دیگری باشد باید از عناوین دیگر از جمله تحویل مال و یا استرداد اموال استفاده شود . ثالثا برای صدور حکم به خلع ید خواهان باید تصرف خوانده بر مالک خود را در دادگاه احراز نماید و دادگاه نیز می تواند به طریق مقتضی و تحقیقات لازم را در خصوص تصرف خوانده بر ملک خواهان را انجام خواهد داد و در صورت احراز آن حکم به خلع ید صادر می شود .

و در پایان شرط اساسی برای صدور حکم به خلع ید غیر قانونی بودن تصرفات خوانده است به عبارت دیگر ، تصرفات خوانده نباید مسبوق به مجوز قانونی یا قراردادی باشد به عنوان مثال در صورتی که خوانده ملک را در اجاره داشته و مدت اجاره منقضی شده باشد ، خواهان نمیتواند دعوای خلع ید را مطرح نماید بلکه باید دعوای تخلیه را اقامه کند . با توجه به فنی و تخصصی بودن این موارد توصیه می گردد تا پیش از هر اقدامی ازخدمات مشاوره و وکالتی بی نظیر مجموعه وکلای متخصص ،گروه حقوقی یسنا بهره مند شوید .

جهت مشاوره با وکیل متخصص دعاوی ملکی کلیک نمایید

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *