حق عرضه، اجرا یا نمایش‎

حق عرضه یا اجرا یا نمایش یکی از مهمترین حقوق مادی پدید آورنده اثر می باشد. عرضه به معنای در دسترس عموم قرار دادن یا نمایش دادن یک اثر شنیداری و دیداری برای عموم و اجرا به معنای نمایش زنده و مستقیم اثر برای عده‌ای توصیه شده است. حق عرضه یا اجرا یا نمایش در ماده ۵ قانون حمایت از حقوق مولفان مصنفان و هنرمندان سال۱۳۴۸ بیان شده است. در واقع مهمترین امری که در خصوص حق نمایش وجود دارد این است که برای عموم اجرا یا عرضه شود. نمایش اثر ممکن است مستقیم یا غیر مستقیم باشد. بنابراین امکان دارد نمایش به صورت صحنه ای مانند تئاتر یا اجرای زنده یک اثر موسیقی در کنسرت باشد و یا از طریق رادیو و تلویزیون صورت گیرد لذا ارائه صوتی و تصویری اثر خواه به صورت مستقیم یا با استفاده از ابزار مثل ضبط صوت، حق انحصاری پدیدآورنده است. اجرای اثر در قالب سخنرانی، خطابه و به صورت زنده و مستقیم برای مخاطبین و یا با استفاده از دستگاه های پخش و با واسطه نیاز به اجازه پدید آورنده دارد بنابراین صرفاً پیش‌بینی حق باز تولید و توزیع برای آثار پدید آورده شده کافی نمی باشد و حق نمایش و اجرا نیز باید مدنظر قرار گیرد. البته بین حقوقدانان اختلاف است که آیا حق اجرا یا نمایش همان عرضه نیز میباشد یا خیر؟ برخی از حقوقدانان نظر دارند که حق عرضه با این دو فرق دارد و در واقع عرضه صرفاً در معرض آگاهی عموم قرار دادن اثر است که همان معنای حق نشر و افشای اثر است که از جمله حقوق معنوی پدید آورنده اثر می باشد.