تایید فسخ

اکثر معاملات املاک، لازم بوده و اصولاً از جانب هر یک از طرفین قابلیت از بین رفتن ندارند. مهمترین معامله ملکی، قرارداد فروش ملک میباشد که اصطلاحا به آن بیع می گویند. قرارداد فروش نیز جزو معاملات لازم می باشد و از جانب یکی از طرفین قابلیت انحلال ندارند مگر اینکه آن طرف حق فسخ داشته باشد که در اصطلاح حقوقی به این حق، خیار فسخ گفته می‌شود. خیارات در ماده ۳۹۶ قانون مدنی نام برده شده است. مطابق این ماده: “خیارات از قرار ذیلند:۱ – خیار مجلس.۲ – خیار حیوان.3- خیار شرط.۴ – خیار تأخیر ثمن.۵ – خیار رؤیت و تخلف وصف.۶ – خیار غبن.۷ – خیار عیب.۸ – خیار تدلیس.۹ – خیار تبعض صفقه.۱۰ – خیار تخلف شرط” ناگفته نماند شخصی که خیار فسخ دارد در صورتی می تواند حق فسخ را اعمال کند که قبلاً این حق را از خود سلب و ساقط ننماید. صرف نظر از اینکه بین حقوقدانان در خصوص امکان سلب نمودن برخی از خیارات به مانند خیار تدلیس و غبن اختلاف نظر وجود دارد، باید بیان نمود معمولاً در قراردادهای فروش املاک این حق سلب می گردد. در صورت عدم سلب خیار فسخ و وجود شرایط مقرر در قانون برای فسخ، دارنده حق فسخ می تواند قرارداد را فسخ و به طرف مقابل اعلام می نماید. امروزه با توجه به این که صرف اعمال فسخ و اعلام آن از سوی ذوالحق به طرف مقابل، مقابل مورد قبول طرف مقابل قرار نمی‌گیرد لذا دارنده خیار فسخ پس از اعمال فسخ به دادگاه حقوقی مراجعه می‌نماید. در بین وکلا و حقوقدانان در خصوص خواسته صحیح از دادگاه در این مورد اختلاف نظر اس. برخی می‌گویند خواسته تایید فسخ صحیح است و برخی نظر دارند خواسته تنفیذ فسخ و برخی دیگر نیز نظر دارند خواسته اعلام فسخ صحیح هست. در هیچ جای قانون ملاحظه نمی‌شود که اعمال فسخ از سوی دارنده خیار فسخ نیازی به تایید یا تنفیذ یا اعلام فسخ از سوی دادگاه داشته باشد ولیکن به دلیل عدم قبول فسخ از سوی طرف مقابل یا ادارات از جمله اداره ثبت، دارنده حق فسخ ناچار به مراجعه به دادگاه می باشد به نظر می آید از عناوین بالا ، عنوان اعلام فسخ بتواند بهترین خواسته در این خصوص باشد. دعوای اعلام فسخ با توجه به شرایط هر کدام از خیارات فسخ بسیار سنگین و پیچیده است و دادگاه ها به دلیل مخالفت با اصل لزوم قراردادها اقبال کمی نسبت به آن نشان می دهند مگر اینکه خواهان با دلایل و مدارک و با استدلال‌های حقوقی بتواند قاضی رسیدگی کننده را برای صدور رای اقناع نماید. بنابراین حتما به وکیل دعاوی ملکی مراجعه نمایید.

جهت مشاوره و طرح دعوای تایید فسخ با وکیل دعاوی ملکی کلیک نمایید