الزام به تنظیم سند رسمی

اکثر معاملات مربوط به املاک، بیع میباشد. در بیع یا خرید و فروش، هر یک از فروشنده و خریدار مطابق قوانین دارای وظایفی می باشند. وظیفه اصلی خریدار، پرداخت ثمن معامله یا قیمت مورد معامله و وظیفه اصلی فروشنده، تحویل ملک و تنظیم سند رسمی ملک می باشد. معمولاً در قراردادهای خرید و فروش، تاریخ مشخصی جهت تنظیم سند رسمی انتقال ملک تعیین و مقرر می‌گردد خریدار در موعد مقرر تنظیم سند رسمی، الباقی ثمن معامله را پرداخت نماید به نحوی که از ثمن معامله چیزی باقی نماند. گاهی مشاهده است که در برخی از قراردادها بنا به شرایطی از عرف معمول فوق الذکر عدول و نحوه دیگری در پرداخت ثمن و تنظیم سند رسمی تعیین می گردد در این صورت طرفین موظف به رعایت شروط مقرر و اقدام مطابق آن هستند. اما اگر عرف معمول در قرارداد رعایت شده باشد در روز مقرر برای تنظیم سند رسمی می‌بایست خریدار با تهیه الباقی وجه معامله در دفتر اسناد رسمی حاضر گردد و فروشنده نیز به همراه مدارک مورد نیاز جهت تنظیم سند در دفترخانه حاضر شود .

اگر فروشنده در موعد مقرر حاضر نشود و خریدار الباقی وجه  تهیه نموده و در دفترخانه حاضر شده باشد یک گواهی عدم حضور فروشنده از سوی دفتر اسناد رسمی با درخواست خریدار تهیه و تحویل خریدار می‌گردد این گواهی مدرک مثبته  خریدار مبنی بر عدم حضور فروشنده می باشد در این صورت خریدار می‌تواند با مراجعه به دادگاه محل وقوع ملک دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی تقدیم و با رای دادگاه مبنی بر محکومیت خوانده به الزام به تنظیم سند رسمی به دفتر اسناد رسمی مراجعه و حتی در صورت عدم حضور فروشنده به وسیله نماینده دادگاه مبادرت به تنظیم سند رسمی نمایند.

لازم به ذکر است گاهی با قراردادهایی مواجه شده‌ایم که در خصوص تنظیم سند رسمی مطلبی در قرارداد درج نشده است در این موارد نیز با توجه به اینکه اگر در قرارداد یا قانون حکم موضوعی مسکوت باشد، باید به عرف رجوع نمود وعرف نیز  در صورت پرداخت ثمن معامله از سوی خریدار، فروشنده را موظف به تنظیم سند رسمی می‌داند. لذا در اینجا نیز می توان تقاضای الزام به تنظیم سند رسمی از دادگاه نمود. دعاوی ملکی به واسطه وجود قوانین متعدد و ضرورت تفسیر قراردادها دعاوی پیچیده می‌باشد.وکیل دعاوی ملکی که در امور ملکی دارای تبحر و تخصص باشد می تواند شخصی راهگشا در این دعاوی باشد،بنابراین از وجود وکیل ملکی در دعاوی خویش بهره ببرید

جهت مشاوره و طرح دعوا در خصوص الزام به تنظیم سند رسمی با وکیل دعاوی ملکی کلیک نمایید

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *