الزام به اخذ صورتمجلس تفکیکی

پس از ساخت یک ساختمان چند طبقه ( آپارتمان ) و صدور پایان کار توسط شهرداری ، برای دریافت سند مجزا برای هر طبقه یا هر واحد می بایست حدود و متراژ دقیق قسمت های اختصاصی هر واحد  و نیز قسمت های مشاع ساختمان مشخص گردد تا بر اساس این اطلاعات اداره ثبت اسناد و املاک برای هر واحد سند رسمی مجزی صادر نماید ، این اطلاعات در صورتجلسه ای درج می گردد که به آن صورتمجلس تفکیکی می گویند و مقدمه سند تفکیکی است .

برای رزرو وقت مشاوره با وکیل امور املاک کلیک کنید

چنانچه فروشنده یا سازنده ملک که اقدام به پیش فروش ملک نموده است از اخذ این صورتمجلس تفکیکی و به تبع آن اخذ سند تفکیکی برای هر واحد امتناع ورزد ، خریدار و ذینفع می تواند بر مبنای مبایعه نامه فی مابین و یا قرارداد مشارکت در ساخت بین مالک ملک و سازنده ، از دادگاه صالح که ملک در حوزه آن واقع شده است الزام فروشنده یا سازنده را به اخذ صورتمجلس تفکیکی و سند تفکیکی بخواهد و دادگاه پس از تعیین وقت رسیدگی و طی تشریفات قانونی و احراز تعهد خوانده به انجام این امر ، اقدام به صدور حکم به محکومیت خوانده به اخذ صورتمجلس تفکیکی می نماید که این رای پس از قطعیت و عدم اجرای مفاد آن توسط محکوم علیه ، از طریق واحد اجرای احکام دادگستری به اجرا در خواهد آمد و در این حالت محکوم له می تواند با هزینه خود نسبت به انجام تشریفات قانونی جهت اخذ این صورتمجلس اقدام نماید و هزینه های مربوطه و نیز خسارت های وارده را از محکوم علیه مطالبه نماید . طرفین این دعوای حقوقی بایستی به درستی تعیین گردد چرا که در این دعوا علاوه بر مالک رسمی ملک ، سازنده و یا شخص دیگری که به موجب قرارداد مشارکت در ساخت متعهد به انجام این تعهد شده است نیز باید به عنوان خوانده در دادخواست تقدیمی طرف دعوا قرار گیرند و دادگاه مالک رسمی ملک را به اخذ صورتمجلس تفکیکی و متعهد را به پرداخت هزینه های آن محکوم می نماید .

این مطلب را هم بخوانید | خسارت تاخیر در انجام تعهد

با توجه به ارتباط کامل این دعوا با دعاوی الزام به اخذ پایانکار و الزام به اخذ صورتمجلس تفکیکی و سند تفکیکی ، می توان همه این دعاوی را در یک دادخواست از دادگاه مطالبه نمود و مقام رسیدگی کننده نیز طی یک دادنامه به تمام خواسته های مذکور رای صادر می نماید . در خصوص این عنوان حقوقی نکاتی قابل توجه است که به برخی از آنها اشاره می شود ، صورتمجلس تفکیکی صرفا در خصوص در خصوص املاکی موضوعیت دارد که قابل تفکیک باشند و املاکی که از نظر مقررات شهرداری و معماری قابل تفکیک نباشد ، این خواسته نیز منتفی است . نکته دیگر این است که مقدمه دریافت صورتمجلس تفکیکی ، اخذ پایانکار از شهرداری مربوطه است و تا قبل از صدور پایانکار ، امکان صدور صورتمجلس تفکیکی وجود ندارد و در صورتی که ساختمان فاقد پایانکار است خواهان باید الزام متعهد به اخذ پایانکار را نیز در دادخواست ذکر نماید .

جهت مشاوره با وکیل متخصص دعاوی ملکی کلیک نمایید

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *