اثبات وقفیت

مطابق ماده ۵۵ قانون مدنی و عبارت است است و حبس عین مال موقوفه و تسبیل منافع که منظور از حبس عین این می باشد که مال موقوفه از مالکیت مالک آن خارج شود و دیگر مالکیت آن به کسی تعلق نداشته باشد تا بتوان از منابع آن مال استفاده نمود. یکی از موارد مهمی که در خصوص مال موقوفه مورد اختلاف است و این اختلاف گاهی به اساس وقف خلل وارد می آورد اختلاف در وقف بودن یا وقت نبودن مال موقفه است. بدین معنا که مدعی ممکن است ادعا نماید که مال موقوفه در واقع در مالکیت وی قرار دارد و مورد وقف واقع نشده است یا بالعکس کسی بخواهد وقف بودن مال را اثبات کرده و تعلق مال به هر مالکی را از بین ببرد. در این موارد به چند نکته باید توجه داشت اولاً اینکه اگر تعلق مالی به مالک آن اثبات شود اصولاً وقف باطل بوده و به وجود نیامده است و از طرف دیگر اگر وقف بودن مال موقوفه به اثبات برسد تصرفات مالکانه دیگران در مال موقوفه خلاف قانون و باطل خواهد بود و و متصرف ضامن منافعی است که استفاده نموده است.

در دعوای اثبات وقف باید توجه داشت که اگر اختلاف در اصل مالکیت یا وقفیت مال موقوفه باشد اصل مالکیت است و مدعی وقف می بایست اثبات نماید که مال مورد وقف واقع شده یعنی ارکان عقد وقت از ایجاب و قبول و قبض به درستی انجام شده و عین مال مورد وقف واقع گردیده است اما اگر در خصوص تصرف مال موقوفه اختلاف گردد باید توجه داشت که تصرف به عنوان وقف دلیل وقف است مگر آنکه خلافش ثابت شود اما از طرفی تصرف فعلی مالکانه بر تصرف سابق به عنوان وقف اولی بوده مگر آن که ثابت شود که منشاء تصرف فعلی مالکانه عدوانی بوده و وقف انتزاع شده است که در این صورت تصرف سابق به عنوان وقفیت اصل خواهد بود.

 همچنین باید توجه داشت که در اختلاف بین وقفیت سابق و تصرف مالکانه فعلی وقف سابق ارجح است چرا که همانگونه که قبلاً بیان شد وقف عبارت است از   حبس عین مال موقوفه و و بنابراین وقتی در وقفیت مال اختلافی وجود ندارد هیچ تصرف مالکانه ای مورد پذیرش نخواهد بود و نکته پایانی آن که بین مالکیت سابق و تصرف به عنوان وقف فعلی بر مبنای اماره تصرف باید قائل به این نظر بود که تصرف به عنوان وقف ارجح است چرا که مالکیت سابق با تصرف به عنوان وقف فعلی تعارضی ندارد و مدعی مالکیت باید ثابت نماید که تصرف به عنوان وقف فعلی به درستی انجام نشده است، بدین معنا که در واقع ارکان عقد وقف به درستی محقق نگردیده است.

 در این خصوص باید توجه داشت که هر یک از موارد پیش‌گفته دارای پیچیدگی های بسیار زیاد فنی و حقوقی می باشد و تشخیص نوع صورت مسئله‌ای که باید مورد بررسی قرار گرفته و در خصوص آن اظهار نظر گردد در حیطه تخصصی یک وکیل متخصص دعاوی وقف می باشد لذا قطعاً حضور وکیل متخصص دعاوی وقف کمک شایان توجهی در تشخیص اصل موضوع و همچنین در نیل به مقصود خواهد نمود.

جهت مشاوره و طرح دعوا در خصوص اثبات وقف با وکیل دعاوی ملکیکلیک نمایید

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *